Linqit yhdistää kysynnän ja osaamisen

Uusia työmarkkinoita on kutsuttu keikkataloudeksi. Asiakkaiden käyttäytyminen ja toimintaympäristö ovat muuttuneet ja muodostaneet tarpeen uudenlaisille taidoille.

Linqit välittää tällä hetkellä toimeksiantoja seuraavilla eri aloilla.

Pyrimme laajentamaan palveluamme koko ajan ja lisäämme uusia aloja kysynnän mukaan. Yrittäjänä voit olla itse mukana vaikuttamassa Linqitin kehitykseen. Ota meihin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse ja kerro toiveistasi!

Rakentaminen ja puunjalostus

Sesonkityön ja taloudellisten suhdanteiden takia rakennusalalla on usein kausittain pulaa työvoimasta. Alalla on keikkailtu jo vuosia, ja Linqit tarjoaa nyt tavan systematisoida ja kasvattaa verkostoja. Ammattitaito ja työnlaatu merkitsevät koko ajan enemmän, ja ammattilaisista on yhä suurempi kysyntä.

Näin keikkailu toimii: Täältä löydät esimerkiksi muurareita, rakennusmiehiä ja LVI-asentajia tilapäisiin projekteihin, jotka vaativat nopeaa toimintaa ja lisäkäsiä. Keikkatyöllistäjänä löydät Linqitistä rekisteröityneitä rakennusyrittäjiä sekä lyhyisiin että pidempiin projekteihin.

Tuotanto

Tuotanto on laaja käsite, joka kattaa muun muassa asennus-, sähkö- ja automaatiotyöt, metallityöt, muovinkäsittelyn ja työnjohdon. Osaajia löytyy myös hitsaukseen, teollisuuden kunnossapitoon sekä hiekkapuhallukseen ja pesuun. Tällä alalla taidot ovat hyvin erikoistuneita ja hyvistä tekijöistä on kysyntää.

Näin keikkailu toimii: Täältä löydät erikoisosaamista näppärästi. Linqit mahdollistaa uusia yhteistyömuotoja yritysten välillä, kun on kyse spesifeistä projekteista tai täysin uusista tuotteista, joita ehkä muuten ei olisi mahdollista toimittaa. Linqitistä löydät myös paljon suurten teollisuudenalojen alihankkijoita.

Insinööritaidot

Tekninen osaaminen on elintärkeää koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Linqitin kautta löydät yrityksiä, jotka tarjoavat erikoisosaamistaan teknisessä piirtämisessä, projektinjohdossa, sähkö- ja automaatioalalla, tutkimuksessa ja kehityksessä.

Näin keikkailu toimii: Jos erilaisten teknisten ongelmien luova ratkaiseminen on sinun juttusi, täältä löydät mahdollisuuksia työskennellä niin pienissä kuin suuremmissakin projekteissa. Mielenkiintoisia haasteita on tarjolla sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä, erikoistumisestasi riippumatta.

Myynti ja markkinointi

Myynnissä ja markkinoinnissa on tänä päivänä pitkälti kyse taitavan viestinnän ja digitaalisen tekniikan yhdistämisestä. Täältä löydät erikoisosaamista, jota tarvitset johdatellessasi yrityksesi tulevaisuuteen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi copywriting, sisällöntuotanto, social selling, some-konsultaatio, graafinen suunnittelu, valokuvaus ja PR.

Näin keikkailu toimii: Ala on aina toiminut keikka-ajattelun raameissa. Luovana freelancerina löydät Linqitistä toimeksiantajia, ja toimeksiantajat löytävät sinut. Tarjolla on sekä yksittäisiä projekteja että pidempiaikaista yhteistyötä.

IT-ala

Koodareista ja ohjelmoijista on huutava pula, eikä tarve IT-konsulteille näytä hiipuvan. Täältä löytyy eksperttejä myös IT-tukeen ja laitteistopalveluihin.

Näin keikkailu toimii: Yritys, joka on joustava ja valmis muuttumaan nopeasti, voittaa. Haluatko auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa luomalla fiksuja IT-ratkaisuja? Onneksi olkoon, näillä markkinoilla on vahva imu!

Johtaminen ja HR

Human resources (HR) ja henkilöstökysymykset ovat tärkeitä kaikilla aloilla. Yksikään yritys ei selviä ilman toimivaa hallintoa ja johtamista. Linqitistä löydät muun muassa juristeja, valmentajia ja johtamisen asiantuntijoita.

Näin keikkailu toimii: Nykypäivänä johtamisen ja HR:n alalla tarvitaan paljon erilaisten asiantuntijoiden osaamista. Tarvitset ehkä konsulttiapua johtamiseen tai juristia, joka katsoo, että asianne tulevat selvitetyiksi. Linqitistä löydät asiantuntijoita sekä lyhyisiin että pidempiin toimeksiantoihin.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala muuttuu nopeasti. Uudistuksia on paljon, ja alalle tulee koko ajan uusia, yksityisiä toimijoita. Työvoimasta on suuri pula koko maassa. Täältä saat nopeasti tilapäistä apua sen varmistamiseen, että hommat toimivat ja toiminta on lainmukaista.

Näin keikkailu toimii: Jos olet yksityinen lähihoitaja tai muu hoitoalan koulutettu työntekijä, voit ojentaa auttavan kätesi esimerkiksi palveluasumisen yksiköihin. Jos taas etsit työvoimaa omaan yksikköösi, voit löytää tarvitsemasi osaamisen Linqitin avulla. Alan välittömistä erikoistumistarpeista voi myös kätevästi ilmoittaa täällä.

Ravintola- ja siivousala

Ravintola-ala on laaja, luova, sosiaalinen ja ihmisläheinen. Alalla on monia yksityisiä toimijoita, mutta myös julkinen sektori tarvitsee kylmäkköjä, hovimestareita, pitsanpaistajia ja ammattitaitoisia ravitsemuksen ammattilaisia. Ala kukoistaa, mutta samalla voi olla vaikea löytää pätevää henkilökuntaa.

Näin keikkailu toimii: Tänä päivänä baareissa ja ravintoloissa ei työskentele vain tarjoilijoita ja kokkeja. Voit luoda urasi myös vaikkapa ravintolapäällikkönä, vastaanottovirkailijana tai tapahtumavastaavana.