Linqit matchar efterfrågan och kompetens

Ni kanske har hört talas om gig-ekonomi? Den nya arbetsmarknaden handlar om nya kundbeteenden, omvärldsförändringar och ständigt föränderliga kompetensbehov.

Linqit förmedlar idag uppdrag inom följande olika branscher.

Vårt mål är att bredda tjänsten hela tiden och vi lägger till fler branscher vartefter att efterfrågan uppkommer. Som företagare kan ni själva vara med och påverka hur Linqit utvecklas. Kontakta oss gärna via email eller telefon med önskemål.

Bygg och träförädling

Byggbranschen präglas hårt av säsongsarbete och ekonomiska konjunkturer, vilket gör att det periodvis råder brist på arbetskraft. Den här branschen har jobbat med gig-tänk i många år och Linqit erbjuder här ett sätt att systematisera och utöka nätverken. Yrkeskunskapen och kvaliteten på arbetet blir allt viktigare och efterfrågan på fackfolk växer.

Så här gig:ar ni: Här kan ni hitta bland annat murare, byggarbetare och VVS-montörer för tillfälliga projekt som kräver snabba ryck och extra händer. Som gig:are har ni chans att haka på både korta och långvariga jobb hos Linqits registrerade byggentreprenörer.

Tillverkning

Inom det breda fältet “Tillverkning” hittar ni bland annat montering, el- och automationsarbete, metallbearbetning, plastbearbetning och arbetsledning. Men kompetenserna kan också innefatta svetsning, industriunderhåll och rengöring/blästring . Inom det här fältet är expertisen ofta nischad och efterfrågan stor.

Så här gig:ar ni: Här kan ni som ledare hitta specialkunnande smidigt. Linqit möjliggör nya samarbetsformer mellan företag kring specifika projekt samt helt nya produkter som kanske annars inte skulle vara möjliga att leverera. Många underleverantörer till större industrier hittas här.

Ingenjörer och tekniskt kunnande

Tekniskt kunnande är eftertraktat och avgörande för hela samhällets utveckling. Via Linqit hittar ni företag som erbjuder sitt expertkunnande inom konstruktion, projektledning, el- och automation, forskning och utveckling.

Så här gig:ar ni: För er som har intresse och förmåga att kreativt lösa tekniska problem finns goda möjligheter att arbeta inom både mindre och större projekt. Oberoende av er specialisering erbjuds intressanta utmaningar inom nationella och internationella företag.

Försäljning och marknadsföring

Försäljning och marknadsföring handlar i dag långt om att kombinera smart kommunikation och digital teknik. Här hittar ni de specialkompetenser som behövs för att ta ditt företag in i framtiden. Copywriting, innehållsproduktion, social selling, some-konsultation, grafisk design, fotografering och PR.

Så här gig:ar ni: Den här branschen har alltid verkat inom ramarna för gig-tänk. Som frilansande kreatör hittar ni er uppdragsgivare och er uppdragsgivare hittar er. Här finns både engångsprojekt och fortlöpande samarbeten att hämta.

IT-sektorn

Det finns en skriande nationell brist på kodare och programmerare. Behovet av IT- konsulter med olika spetskompetenser verkar inte mättas i första taget. Här hittas också experter inom IT-stöd och hårdvarutjänster.

Så här gig:ar ni: Det företag med snabbast förändringshastighet och flexibilitet vinner. Är ni den som vill hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar? Grattis, här finns ett starkt sug från marknaden!

Management och HR

Human resources (HR) och personalfrågor är A och O i alla branscher. Inget företag klarar sig utan välfungerande management och ledning. Inom Linqit finns bland annat jurister, coacher och experter på ledningssystem.

Så här gig:ar ni: I dag behövs specialistkunnande inom området. Ni kan behöva konsulteringshjälp på ledningsnivå eller kanske en jurist som ser till att ni får ett ärende utrett. Expertisen hittar ni här, både för kortare och längre uppdrag.

Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsbranschen lever i en snabb förändring. Reformerna är många och allt fler privata aktörer ger sig in i branschen. Som bäst råder en stor brist på arbetskraft i hela landet. Här gäller snabba, tillfälliga inhopp för att säkerställa den fungerande och lagstadgade verksamheten på olika enheter.

Så här gig:ar ni: Här kan ni som enskilda närvårdare eller annan vårdutbildad personal erbjuda era hjälpande händer till exempelvis ett serviceboende. Ni som söker arbetskraft till era enheter kan med hjälp av Linqit hitta de kompetenser ni behöver. Inom branschen finns också direkta behov av specialiseringar som med fördel kan förmedlas här.

Restaurang och städ

Restaurang och städ är en bred bransch som är kreativ, social och människonära. Här verkar många privata aktörer, men även den offentliga sektorn har behov av kallskänkor, hovmästare, pizzabagare och yrkeskunniga inom kosthåll. Branschen blomstrar, samtidigt som aktörerna har svårt att hitta kvalificerad personal på marknaden.

Så här gig:ar ni: I dag är det inte bara servitriser och kockar som jobbar inom bar och restaurang. Ni kan även göra karriär som restaurangchef, receptionsansvarig och eventchef.