Vanliga frågor

Vem kan registrera sig?

För att bli medlem i Linqit bör ni antingen vara ett registrerat företag med FO-nummer eller en lättföretagare som använder faktureringstjänster som till exempel UKKO, Eezy eller liknande. Ni blir medlemmar genom att registrera ert företag i Linqits webbapp. De två första månaderna är alltid gratis. Då får ni möjlighet att testa Linqit och dess funktioner utan kostnad. När er testperiod går ut bestämmer ni själva om ni vill fortsätta ert medlemskap.

Hur lång är bindningstiden?

Ni binder er till medlemskapet för 6 månader åt gången. För att göra ert medlemskap så enkelt som möjligt förnyas ert medlemskap automatiskt ifall ni inte själva väljer att avsluta det. Ifall ni vill säga upp ert medlemskap bör ni göra det minst 14 dagar innan sexmånadersperioden löper ut. Om ni väljer att avsluta medlemskapet avlägsnas företagets profil från Linqit när sexmånadersperioden löper ut (eller tidigare om ni så önskar).

Hur håller jag min profil levande?

Ni ansvarar själva för er egen profil. Vår målsättning är att vara ett effektivt nätverk som skapar synergier mellan företag. Alla medlemmar bidrar till detta genom att säkerställa att informationen i den egna profilen är uppdaterad och relevant. Utöver att ni nu och då uppdaterar er tillgänglighet via kalenderfunktionen i Linqit kräver medlemskapet inga andra åtgärder av er efter att ni skapat er profil. För att tjänsten ska fungera så smidigt som möjligt hoppas vi att ni besvarar alla jobbförfrågningar som ni får via Linqit, oberoende av om ni tycker erbjudandet verkar intressant eller om ni väljer att tacka nej.

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Om ni önskar avsluta ert medlemskap på Linqit ska detta göras minst 14 dagar innan 6-månadersperioden löper ut. Ifall ni väljer att avsluta medlemskapet avlägsnas företagets profil från Linqit när 6-månadersperioden löper ut. Ni kan självklart begära att er företagsprofil avlägsnas närsomhelst om ni så önskar. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas dock ej.

Är mina uppgifter i trygga händer?

Ja, hos oss är ni trygga. Linqit är endast till för registrerade medlemmar. Er profil och era uppgifter delas endast med företag som söker arbetskraft, inte med andra som erbjuder tjänster. Som medlemmar med tillgång till säljtjänsten har ni möjlighet att se vilka företag som är medlemmar i Linqit, men ni kan inte se detaljerna i deras profil. Företag som är registrerade med tillgång till både köp- och säljfunktionen har däremot möjlighet att se alla medlemmars profiler. De uppgifterna ni registrerar används enbart i de sökprocesser som ingår i Linqit-tjänsten. Uppgifter om pris och tillgänglighet är inte tillgängliga för andra utan används för att systemet ska kunna söka fram de resurser som bäst motsvarar det köpande företagets kriterier. Linqit säljer inte era uppgifter vidare till externa parter.

Hur lagras informationen?

Den information som Linqit lagrar om dess medlemmar används enbart för Linqits egna ändamål. I våra användarvillkor och vår integritetspolicy beskriver vi i detalj hur informationen används och vilka rättigheter ni som användare har i enlighet med kraven i GDPR. Ni kan självklart begära att er företagsprofil avlägsnas närsomhelst om ni så önskar (inbetalda medlemsavgifter återbetalas dock ej). Linqit-medlemmar ansvarar själva för den information om sina anställda som denne registrerar i databasen. Anställda på företag som är medlemmar i Linqit bör vända sig till det egna bolaget ifall de har synpunkter på eller invändningar mot den information som företaget publicerat på Linqit.

Vad kostar det att bli medlem?

Sökfunktionen i Linqit styrs av de kriterier som köparen definierar när ni skapar er sökprofil. Systemet letar fram och presenterar alla resurser som uppfyller (och överstiger) de kriterier som köparen definierar. Via sök-knappen längst ner till höger på skärmen kan köparen följa med hur valet av olika kriterier påverkar antalet resurser som matchar kriterierna. När köparen klickar på sök-knappen hämtar systemet fram alla de resurser som uppfyller kriterierna och listar dessa enligt en förutbestämd ordning. I första hand listas resurserna enligt den feedback (rating) de fått av sina tidigare kunder. Därefter listas resurserna i alfabetisk ordning. Det är inte möjligt att köpa synlighet i Linqits sökfunktion.

Vi är Linqit medlemmar, men får inga jobberbjudanden - hur gör vi nu?

I er Linqit-profil kan ni se hur många gånger ni visats i olika sökningar. Om ni upplever att ni inte dyker upp i tillräckligt många sökningar eller att ni inte blir kontaktade trots att ni dyker upp i sökningar bör ni fundera på om er Linqit-profil behöver uppdateras. Bland annat kan det löna sig att se över den korta presentationstexten och säkerställa att den beskriver er verksamhet och era kompetenser så bra som möjligt. Likaså kan det löna sig att gå igenom vilka kompetenser ni registrerat och hur ni prissatt era tjänster samt kontrollera att uppgifterna i kalenderfunktionen är uppdaterade.

Vi hittar inga lämpliga resurser. Vad kan vara problemet?

När ni som köpare skapar en sökprofil i Linqit är det viktigt att ni funderar igenom vilka färdigheter som resursen verkligen behöver ha. Linqit listar endast de resurser som matchar de sökkriterier ni definierat, så ju högre kompetenskrav ni ställer, desto färre träffar kommer ni sannolikt att få. Det kan också löna sig att fundera över uppdragets omfattning. Behöver ni verkligen en resurs som jobbar heltid under en kort tid eller går det kanske lika bra ifall resursen jobbar 75% under en lite längre tid? Dylika små justeringar i sökkriterierna kan ha stor betydelse för hur många träffar ni får på en viss sökning. Via sök-knappen längst ner till höger på skärmen kan ni följa med hur ert val av olika kriterier påverkar antalet resurser som matchar kriterierna. När ni klickar på sök-knappen hämtar systemet fram alla de resurser som uppfyller kriterierna och listar dessa enligt en förutbestämd ordning.

Vem har ansvar för att uppdragen utförs ordentligt?

Linqit är en tjänst som hjälper företag att sälja och köpa tjänster av varandra. På Linqit gittar du de verktyg som behövs för att företag ska hitta varandra och få en inledande kontakt. Köparen och säljaren kommer själva överens om villkoren för uppdraget. Eftersom båda parterna är företagare motsvarar upphandlingen ett kontrakt med en underleverantör där underleverantören ansvarar för sina egna försäkringar och dylika arrangemang. Eftersom upphandlingen och kontrakteringen sker direkt mellan köparen och säljaren kan Linqit inte ta ansvar för kontraktsvillkoren och deras efterlevnad. Via betygfunktionen har uppdragsgivaren möjlighet att ge feedback på de företag denne anlitat via Linqit. Feedback ges i främsta hand på utförda tjänster men kan också användas till exempel ifall en säljare inte svarar på uppdragsförfrågningar.